το ιστολόγιο της Στάμου Ευαγγελίας, φιλολόγου, επιμορφώτριας ΤΠΕ
Photo Album: Άγγελου Καλογερίδη

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση: Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΗ ενότητα αυτή της Πύλης περιλαμβάνει:


ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ
Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση διαθέτει, σε ψηφιακή μορφή, μεγάλο αριθμό κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υπολογίζεται ότι διατίθενται πάνω από 6.000 λογοτεχνικές σελίδες.
Λογοτεχνικά κείμενα διατίθενται:


  • με τη μορφή νέων ανθολογήσεων
  1. Ανθολόγηση Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-20ός αι.
Επιτρέπει την ανάγνωση δυσεύρετων λογοτεχνικών κειμένων.

2. Ανθολόγιο Μεταφράσεων Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας,
Ανθολόγηση Μεταφρασμένων Ποιημάτων και Διηγημάτων

Ανθολογείται σημαντικός αριθμός μεταφράσεων από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία (ποίηση και πεζογραφία), νεότερη και σύγχρονη.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Για τη γραμματολογική μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας παρουσιάζονται, σε εκτενή πρωτότυπη μελέτη, πέντε από τις χρησιμοποιούμενες Ιστορίες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
  1. "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από των μέσων του ΙΕ΄αιώνος μέχρι των νεωτάτων χρόνων μετ' εισαγωγής περί της Βυζαντινής Λογοτεχνίας", του Ηλ. Π. Βουτιερίδη.
  2. "Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας", του Άριστου Καμπάνη.
  3. "Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως τις μέρες μας", του Κ.Θ. Δημαρά.
  4. "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συνοποτικό διάγραμμα. Βιβλιογραφία", Θεσσαλονίκη, 1968, του Λίνου Πολίτη και σε νεότερη έκδοση το 2003, από το Μορφωτικό Ί ρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ).
  5. "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" του Μάριο Βίτι (ιταλική έκδοση το 1971, και αναθεωρημένη έκδοση το 1987, με αρκετές επανεκδόσεις έως σήμερα).
Επίσης, για τη μελέτη της λογοτεχνίας μέσα από διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις διατίθενται κριτικές παρουσιάσεις των βασικότερων και ίσως σημαντικότερων μελετών της λογοτεχνίας, που δημοσιεύτηκαν κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Επιπλέον, παρατίθενται άρθρα ειδικών μελετητών για ζητήματα διαγλωσσικής μετάφρασης.

ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:
  • ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που αφορούν τη νεοελληνική (και την ευρωπαϊκή) λογοτεχνία και τη μελέτη της με παροχή σύντομης περιγραφής και δυνατότητα άμεσης σύνδεσης,
  • ηλεκτρονικά προϊόντα και πολυμέσα εκτός διαδικτύου για τη νεοελληνική λογοτεχνία: αναγνώσεις, μελοποιήσεις, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές κλπ..,
  • μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σχετικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία και φιλολογία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους.
ΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ του Γ. Σεφέρη
Ο συμφραστικός πίνακας λέξεων είναι κατάλογος των λεξικών τύπων που απαντούν σε όλο το ποιητικό έργο του Σεφέρη, μαζί με τα συμφραζόμενά τους. Όλοι οι λεξικοί τύποι οργανώνονται σε ένα αλφαβητικό ευρετήριο, χωρίς να παρέχονται τα ερμηνεύματα των λέξεων.
Το έργο εκπονήθηκε από το Τμήμα Λεξικογραφίας το Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με την επιστημονική εποπτεία του Ι. Ν. Καζάζη. (περισσότερα...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: