το ιστολόγιο της Στάμου Ευαγγελίας, φιλολόγου, επιμορφώτριας ΤΠΕ
Photo Album: Άγγελου Καλογερίδη

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Τα ψηφιακά πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών


Το Δ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) με θέμα:  

"Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)"

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (9-12 Σεπτεμβρίου 2010). Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιέλαβε 332 ανακοινώσεις. Τα επίσημα Πρακτικά του συνεδρίου (5 τόμοι) είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ). Περιλαμβάνουν τα θεωρημένα κείμενα 234 ανακοινώσεων, όσα κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν προς δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: