το ιστολόγιο της Στάμου Ευαγγελίας, φιλολόγου, επιμορφώτριας ΤΠΕ
Photo Album: Άγγελου Καλογερίδη

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία

Στην Πύλη για την Εληνική Γλώσσα και στην ενότητα Αρχαιογνωσία, βρίσκουμε στα περιεχόμενα γενικές ηλεκτρονικές πηγές με πολύ ενδιαφέροντες και χρήσιμους για τη διδασκαλία εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους, κατά κανόνα στην αγγλική γλώσσα . Η πρόσβαση σε όλους είναι ελεύθερη.

Στις πηγές αυτές συμπεριλαμβάνεται και το ιστολόγιο για θέματα αρχαιογνωσίας "Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση". Πρόκειται για Διαδικτυακό ημερολόγιο για την υποστήριξη του ερευνητικού και συγγραφικού προγράμματος "Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση", που εκπονείται υπό τη διεύθυνση του καθ. Δ.Ν. Μαρωνίτη.
Υπάρχουν σύνδεσμοι για τα "Μονοτονικά" του Δ.Ν. Μαρωνίτη στην εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής" και ένα μικρό αφιέρωμα στον εκλιπόντα γλωσσολόγο Α.-Φ. Χριστίδη, μέλος της συγγραφικής ομάδας.
Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2007 από τον Λάμπρο Πόλκα.

"H Aρχαιογνωσία (δόκιμος όρος) και η Aρχαιογλωσσία (νεολογισμός), που παρέχονται σήμερα στη Mέση Eκπαίδευση, έχουν τυποποιηθεί και, προπαντός, εξαρτούν τη διδασκαλία τους από την εξέτασή τους. Tο προτεινόμενο πρόγραμμα σκοπεύει:
1. να αποδεσμεύσει, όσο πρέπει και είναι δυνατόν, τη σχετική διδασκαλία από τις αντίστοιχες εξετάσεις (ενδολυκειακές και πολύ περισσότερο πανελλαδικές)·
2. να υποδείξει νέα μέθοδο διδασκαλίας, μέσα στο σχολείο, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και λογοτεχνίας, ούτως ώστε να μην καθίσταται αυτή απωθητική για διδάσκοντες και διδασκομένους". Δ.Ν. Μαρωνίτης
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμα στο αρχείο "αρχές του προγράμματος".
Στο ίδιο ιστολόγιο βρήκα και το παρακάτω βίντεο.

Η Ιλιαδική μάχηΆλλος ένας δικτυακός τόπος που προτείνεται, είναι η MUSAGORA. Δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη εκπαιδευτικών θεσμών της Γαλλίας υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και στοχεύει στη συγκέντρωση πολυμεσικού υλικού και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία.
Η ενότητα Les Mouses είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: