το ιστολόγιο της Στάμου Ευαγγελίας, φιλολόγου, επιμορφώτριας ΤΠΕ
Photo Album: Άγγελου Καλογερίδη

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

PAY ATTENTIONΟι σημερινοί μαθητές μπορούν να χαρακτηρισθούν ως "Digital Learners", με την έννοια ότι έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν μέσα στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Ο Mark Prensky χρησιμοποιεί τον όρο "Digital Natives" για να χαρακτηρίσει αυτή τη γενιά και την αντιδιαστέλλει με τους "Digital Immigrants", που έπρεπε να μάθουν πως να υιοθετούν και να προσαρμόζονται σε αυτές τις τεχνολογίες.
Η παρουσίαση αυτή έγινε με σκοπό να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν πιο συχνά και αποτελεσματικά την τεχνολογία στη διδασκαλία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: